آه!

تمامِ

وسعتِ

این

     پنجره

نگاآآآآآآآآآآه

شده است

....

..

.

چقدر

چشم

           ب

                د

                     و

                           ز

                                  د

به دوووووووورها

            که

ب

م

ی

ر

د

؟

!

!

.

.

.

 

/ 0 نظر / 34 بازدید