# شعر

عادت!

در بین مردمانِ مه آلودۀ زمین عادت به چشمِ سبز                             گناه است                                              نازنین! دیوانگی ست ماندنِ تنها در این جهان وقتی که  ردپایِ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

آه!

تمامِ وسعتِ این      پنجره نگاآآآآآآآآآآه شده است .... .. . چقدر چشم            ب                 د                      و                            ز                                   د به دوووووووورها             که ب م ی ر د ؟ ! ! . . .   ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

فراموشی!

چه چیز یادم رفته؟ . .. ... چه چیز یادم رفته؟! ... تو که         ه             س                    ت                          ی با همان چشمانِ شیرین! و همان جذبۀ همیشگی ... تو که هستی تو که هستی و من هم با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید